Про фонд


  Благодійний фонд «Древляни» був заснований у червні 2001 року як недержавна некомерційна благодійна організація. Діяльність Фонду поширюється на всю територію України.
  Мета організації - здійснення благодійної діяльності, сприяння пробудженню совісті людей, їх свідомості, бажання творити добро, бути милосердними і допомагати всім  верствам населення України, які бажають розвитку незалежної, демократичної, цілісної України в усіх сферах життя та сприяння їх вдосконаленню з врахуванням досвіду європейських країн.

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОНДУ:

   • залучення до добровільної благодійної діяльності всіх, хто бажає розвитку України та її співпраці з іноземними країнами;
   • сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям з врахуванням досвіду іноземних держав;
   • сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
   • всебічне сприяння поліпшенню умов життя незахищених верств населення в Україні;
   • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів з врахуванням досвіду країн Європи;
   • сприяння в наданні допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
   • сприяння навчанню та розвитку, а також надання допомоги талановитій творчій молоді із залученням іноземних країн;
   • всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні, а також поліпшенню умов їх життя;
   • сприяння залученню іноземних інвестицій, адаптованих до умов конкретних регіонів, зокрема у сфері освіти, культури, медицини, екології;
   • сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування з врахуванням досвіду європейських країн;

  Детальніше: Про фонд