Статуты

Статутні документи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Протоколом № 6
Загальних зборів Учасників
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “ДРЕВЛЯНИ"
ВІД “21” липня 2014 року

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
«ДРЕВЛЯНИ»

Ідентифікаційний код 26021229
/нова редакція/

Україна
місто Київ
2014 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДРЕВЛЯНИ” (надалі - Фонд) ідентифікаційний код 26021229, зареєстрований Київським міським Управлінням юстиції 01 червня 2001 року, продовжує свою діяльність згідно рішення Загальних зборів Учасників (Протокол № 6 від 21 липня 2014 року), відповідно до Цивільного кодексу України, Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та іншого законодавства України для здійснення благодійної діяльності на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав учасників, гласності та самоврядування.

1.2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законами України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", цього Статуту та інших законодавчих актів України.

1.3. Фонд є недержавною некомерційною благодійною організацією.

Детальніше: Статутні документи