УХВАЛЕНО
рішенням Громадської ради
при Мінприроди України
від 05 грудня 2012 року № 3

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Всеукраїнський конкурс соціальної реклами
природоохоронного спрямування «Новий погляд на проблеми довкілля»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує статус і порядок проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами природоохоронного спрямування «Новий погляд на проблеми довкілля» (далі – Конкурс), вимоги до учасників і конкурсних робіт, порядок участі та строки проведення Конкурсу.

1.2. Конкурс проводиться з метою:

- надання можливості талановитим творчим людям з активною громадянською позицією, небайдужим до проблем довкілля висловити своє ставлення до тієї чи іншої проблеми, зробити свій внесок у розвиток соціальної реклами природоохоронного спрямування;

- відібрати кращі роботи для застосування при проведенні інформаційно-просвітницьких компаній природоохоронного спрямування.

1.3. Конкурс сприятиме розвитку сфери соціальної творчості, морального і громадянського виховання та пропагування активного і здорового способу життя, популяризації інноваційної моделі поведінки екологічно дружнього споживання, свідомого та дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища.

1.4. Організатором Конкурсу виступає Громадська рада при Мінприроди України. Функції Секретаріату Оргкомітету Конкурсу здійснює Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» (за згодою).

1.5. Додаткова інформація та порядок оформлення робіт публікуються на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/ та на офіційних сайтах партнерів Конкурсу.

2. Умови участі

2.1. У Конкурсі мають право брати участь громадяни України (окремі автори і групи авторів) у віці від 18 років, які надали матеріали та документи відповідно до умов Конкурсу.

2.2. Для участі у Конкурсі необхідно підготувати рекламний матеріал соціального характеру по одній або декількох номінацій та тем.

2.3. До кожної конкурсної роботи має бути додана Заявка на участь у Конкурсі за формою згідно Додатку.

Заявка на участь у Конкурсі є підставою для включення заявника до списку конкурсантів.

2.4. Участь у Конкурсі здійснюється на безоплатній основі.

2.5. Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:

 • соціальна зовнішня реклама;
 • соціальна друкована реклама;
 • соціальна відеореклама;
 • соціальна Інтернет реклама.

2.6. У кожній з номінації Конкурс проводиться за наступними темами:

Тема № 1. Чисте місто – чиста планета: раціональне використання водних ресурсів; енергозбереження та використання відновлюваних енергетичних джерел; благоустрій та озеленення територій; поводження з відходами (не смітити, сортування, вторинна сировина, мінімізація побутових відходів, утилізація батарейок та електронного обладнання).

Тема № 2. Збережемо природу разом !: збереження водних ресурсів, охорона атмосферного повітря, збереження  біорізноманіття (Червона книга України), збереження та відновлення лісів.

Тема № 3. Життя в стилі «ЕКО»: екологічно свідома поведінка (побут, транспорт, у лісі тощо); екологічно дружне споживання (пропагування екологічно чи органічно сертифікованої продукції – переваги для довкілля та здоров’я людини, екологічне маркування).

Тема № 4. Я хочу жити здорово: пропагування здорового способу життя та дбайливого ставлення до оточуючого середовища.

2.7. До участі в Конкурсі допускаються подані в строк авторські роботи, зміст яких відповідає затвердженим номінаціями і тематиці Конкурсу згідно цього Положення.

2.8. Заявки на участь в Конкурсі та рекламні матеріали до них надсилаються на адресу Оргкомітету Конкурсу:

02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 6 Д

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами

«Новий погляд на проблеми довкілля»

2.9. Технічні вимоги до робіт:

2.9.1 Макети соціальної зовнішньої та друкованої реклами надаються у друкованому (формат А-4, повнокольоровий) та електронному вигляді (СD, в масштаб 1:1 – 2 файли: перший файл - формат А-4, jpg, розширення не менш 300 dpi; другий файл для друку - tif/eps/ai (розширення не менш 1200 dpi).

2.9.2 Відеоролик надається на СD/DVD у форматі AVI (хронометраж не більше 60 секунд), кожен ролик подається окремо з текстовим описом сценарію. На початку відеоролику повинна бути вказана наступна інформація: назва Конкурсу, тема,  назва конкурсної роботи.

2.9.3 Інтернет реклама надається на СD/DVD  (gif, flash).

2.10. Заявки на участь в Конкурсі приймаються Оргкомітетом Конкурсу до 12.00 (за київським часом) 15 квітня поточного року.

2.11. Не розглядаються Заявки на участь у Конкурсі подані:

 • по електронній пошті;
 • після закінчення строку прийому.

2.12. Усі рекламні матеріали, надіслані на Конкурс, назад не повертаються і не рецензуються.

2.13. Конкурсант при підготовці рекламних матеріалів повинен враховувати умови ефективної реклами:

 • робота, її зміст, сюжет, дія сценічних осіб і персонажів не повинні суперечити Закону України від 03.07.1996 р. № 270/96 «Про рекламу»;
 • текст реклами має бути стислим, лаконічним, оригінальним;
 • наявність емоційного забарвлення, носіями якої є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо;
 • відсутність відомостей, що не відповідають дійсності (недостовірних даних).

2.14. Рекламний матеріал повинен відповідати тематиці Конкурсу.

2.15. Конкурсні роботи не повинні містити:

 • імен авторів, вказівки адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів, імен духовних вчителів і релігійних рухів, у тому числі релігійної символіки, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами, будь-яких форм згадок політичних партій, політичних гасел, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;
 • зображень: інтимних сцен, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин;
 • текстів, сцен, звукових ефектів, які вказують на відчуття і переживання страху, стресу або агонії; інформації в будь-якій формі, що принижує гідність людини.

Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю або частково).

У разі недотримання цієї умови робота відхиляється від подальшої участі в Конкурсі.

2.16. Подання Заявки на участь у Конкурсі відповідно до цього Положення означає повну згоду конкурсанта з умовами участі, порядком організації та проведення Конкурсу.

 3. Порядок організації та проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться на загальнодержавному рівні.

3.2. З метою організаційно-технічного та інформаційного забезпечення проведення Конкурсу Громадською радою при Мінприроди України формується Оргкомітет.

Склад Оргкомітету ухвалюється протокольним рішенням Громадської ради при Мінприроди України.

3.2.1. До складу Оргкомітету можуть входити представники від:

 • державних органів влади;
 • інститутів громадянського суспільства делегованих Громадською радою при Мінприроди України (не більше 5 осіб);
 • організацій які надали інформаційну, технічну або спонсорську підтримку заходу.

3.2.2. Оргкомітет забезпечує:

 • представницькі функції;
 • організацію проведення підсумків Конкурсу;
 • формування бюджету та призового фонду;
 • проведення виставки конкурсних робіт та нагородження переможців Конкурсу.

3.2.3. Виконання функцій Секретаріату Оргкомітету доручається здійснювати Всеукраїнській громадській організації «Жива планета», що передбачає:

 • надання інформацій та роз’яснень потенційним учасникам Конкурсу;
 • отримання, реєстрацію, узагальнення та зберігання Заявок на участь у Конкурсі та рекламних матеріалів до них (конкурсних робіт);
 • підготовку інформації про учасників Конкурсу на розгляд Оргкомітету та Головної конкурсної комісії;
 • підготовку та поширення інформації під час проведення Конкурсу та за його підсумками, у т.ч. серед партнерів Конкурсу.

3.3. З метою проведення експертизи і оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців Конкурсу формується Головна конкурсна комісія (далі – ГКК).

3.3.1 Склад ГКК формується з громадських діячів, заслужених діячів культури та мистецтв, фахівців у сфері соціальної реклами, представників від рекламних та творчих спілок, засобів масової інформації.

За рішенням ГКК до оцінювання конкурсних робіт можуть залучаться незалежні експерти, які користуються авторитетом у відповідних сферах діяльності щодо конкурсних номінацій.

Залучені незалежні експерти мають право дорадчого голосу.

3.3.2 Кожен член ГКК оцінює конкурсну роботу за 5-бальною системою, керуючись такими критеріями:

 • відповідність роботи заявленій темі;
 • аргументованість і глибина розкриття змісту;
 • грамотність, професіоналізм рішення, ефективність рекламних, соціальних методик і технологій;
 • соціальна значущість, позитивність та креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи;
 • точність та зрозумілість мови і стилю викладу.

3.3.3. Члени ГКК та експерти мають доступ до інформації наданої конкурсантами.

3.4. ГКК має право рішенням простої більшості голосів відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає умовам цього Положення.

3.5. Переможці визначаються на підставі проведеної членами ГКК експертної оцінки представлених робіт за більшістю балів.

5. Нагородження

5.1. За підсумками Конкурсу ГКК присуджує переможцям I, II та III місця за кожною номінацією.

5.2. За рішенням ГКК або пропозицією спонсора чи партнера Конкурсу може бути визначено переможця за спеціальною номінацією.

Рішення про упровадження спеціальної номінації приймається ГКК простою більшістю голосів.

5.3. Всі переможці Конкурсу незалежно від статусу та номінацій нагороджуються Дипломами із зазначенням призового місця і отримують Призи.

5.4.    Всі конкурсанти отримують «Свідоцтво учасника Конкурсу».

5.5. Кращі авторські роботи використовуються Оргкомітетом для практичної реалізації.

5.6.   Роботи переможців розміщуються на офіційних сайтах організаторів та партнерів Конкурсу.

 6. Інші умови

6.1. Оргкомітет залишає за собою право:

 • використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях без виплати грошової винагороди автору (авторському колективу), але з обов'язковим зазначенням імені автора (співавторів);
 • проведення на території України соціальних рекламних кампаній на базі конкурсних робіт (електронного каталогу, Інтернет - ресурсів);
 • поширення соціальної рекламної продукції з використанням матеріалів Конкурсу;
 • репродукції конкурсних робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, а також у навчальних, методичних та інформаційних виданнях, для трансляції по телебаченню, радіо, розміщення в друкованих засобах масової інформації, на зовнішніх рекламних носіях та в мережі Інтернет.

6.2. У разі пред'явлення вимог, претензій і позовів третіх осіб, у тому числі правовласників авторських і суміжних прав на представлену роботу, учасник зобов'язується вирішувати їх від свого імені і за свій рахунок.

 

Додаток
до Положення «Про Всеукраїнський
конкурс соціальної реклами
природоохоронного спрямування
«Новий погляд на проблеми довкілля»

Оргкомітет Всеукраїнського

конкурсу соціальної реклами

природоохоронного спрямування

«Новий погляд на проблеми довкілля»

Область _______________________

 

№ з/п_______ № спец. __________

(заповнюється Оргкомітетом)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

1. ПІП (повністю)

2. Дата народження

3. Назва учбового закладу, курсу, відділення, факультету, місце роботи тощо.

4. Контактні дані: поштова адреса місця проживання, e-mail, конт. телефон (в т.ч. мобільний).

5. Номінація Конкурсу

6. Тема Конкурсу

7. Назва конкурсної роботи

8. Пояснення (анотація) до роботи (до 2000 знаків)

З умовами Конкурсу ознайомлений(а) та згоден(а).

Як автор, не заперечую проти розміщення конкурсної роботи на безоплатній основі в некомерційних цілях в мережі Інтернет, використання її у теле- і радіопередачах, на зовнішніх рекламних носіях, для публікацій у друкованих виданнях та засобах масової інформації.

Відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI  «Про захист персональних даних» даю згоду Оргкомітету Конкурсу використовувати надані мною персональні дані для складання та опублікування списків учасників Конкурсу, створення та відправки нагородних документів, розсилки конкурсних матеріалів, використання в друкованих презентаційних / методичних матеріалах Конкурсу, оформлення звітних документів, організації участі у виставках і соціальних рекламних кампаніях протягом 5 років.


Дата                                                                                   Підпис


УВАГА! До кожної конкурсної роботи оформлюється окрема Заявка  на участь у Конкурсі та записується окремий диск (CD/DVD). На один електронний носій можна записати тільки одну конкурсну роботу. Кожен макет або відеоролик повинен бути записаний окремим файлом, блоки не приймаються.

В конкурсній роботи не повинні міститися відомості про автора(ів).

Електронний носій повинен бути підписано (автор, назва роботи, номінація, тема, рік).