СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН НА 2013-2015

 1. I. КОРОТКО ПРО УАО

Громадська організація «Українська асоціація оцінювання» є неурядовою неприбутковою професійною громадською організацією у сфері оцінювання політики, програм, проектів, організаційної спроможності, яка об’єднує фізичних осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та створена на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених Статутом УАО.

УАО створена у липні 2011 року як всеукраїнська неурядова професійна мережа в сфері оцінювання.  У червні 2013 року УАО набула офіційної реєстрації. Станом на березень 2014 року УАО нараховує 25 офіційних членів (офіційне членство започатковано в листопаді 2013 року), 241 учасників FaceBook групи та понад 150 учасників підключені до розсилки за базою даних УАО.

За період свого існування, УАО провела базове дослідження «Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація»; організувала і провела скайп конференцію із Словацькою асоціацією оцінювання; провела оцінку потреб та інтересів учасників УАО; розробила в партнерстві з Українським форумом благодійників  тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм»; виграла міні-грант для перекладу термінології з оцінювання на українську мову, підготовку і публікацію Глосарію;  виграла міні-грант EvalPartners щодо обміну досвідом у сфері розробки стандартів оцінювання за участі Швейцарської та Австро-Німецької асоціацій оцінювання; представники УАО щорічно беруть участь в міжнародних конференціях з оцінювання.

Українська Асоціація Оцінювання є членом Європейської мережі національних асоціацій оцінювання  (NESE) та підписантом “Чіангмайської декларації громадянського суспільства щодо об’єднання зусиль з метою удосконалення оцінювання» на  Міжнародному форумі ініціативи EvalPartners (3-6 грудня 2012, Таіланд).

УАО діє на основі Статуту УАО від 13 червня 2013 року.

Свою діяльність УАО здійснює на основі Стратегічного плану УАО на 2013-2015. Стратегічний план УАО на 2013-2015 є частиною процесу розвитку організації. План має на меті сформувати основу для планування, виявлення пріоритетних напрямків діяльності та моніторингу і звітування досягнень. В разі необхідності до стратегічного плану можуть бути внесені зміни відповідно до рішення Правління УАО. До плану дій на 2014 рік та в перелік тематичних груп УАО можуть вноситися оперативно зміни у разі потреби шляхом обговорення протягом щомісячних регулярних зустрічей членів УАО та затвердженням протоколом зустрічі.

 1. II. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН УАО НА 2013-2015

БАЧЕННЯ

Сприяти використанню оцінювання як інструменту належного врядування для покращення прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного управління, громадянського суспільства та приватного сектору.

МІСІЯ

Розвиток, поширення, використання оцінювання в Україні з метою удосконалення діяльності державного, громадського та приватного секторів.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

УАО провадить власну діяльність на засадах незалежності, прозорості й правомірності, етичності й соціальної відповідальності, професіоналізму та ефективності з використанням найкращого міжнародного досвіду в цій сфері.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

 1. Створення платформи однодумців;
 2. Формування національної системи МіО;
 3. Розвиток наукової платформи;
 4. Підсилення навчальної платформи;
 5. Просування комунікаційної платформи;
 6. Підтримка розвитку міжнародної платформи;
 7. Забезпечення функціонування платформи організаційного розвиту УАО.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ

ПЛАТФОРМА ОДНОДУМЦІВ Пріоритет №1 «Об’єднувати людей, які зацікавлені у розвитку оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету. Ідентифікація зацікавлених сторін та їх  залучення до спільноти:

 • замовники оцінювання (донори, фонди, державні органи);
 • практикуючі експерти з оцінювання;
 • користувачі оцінювання (які використовують оцінювання для прийняття управлінських рішень);
 • громадська думка (наукове та експертне товариство, ГО, ЗМІ, широкий загал);

Формування бази даних національних експертів.

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МіО Пріоритет №2 «Підтримувати використання оцінювання, як інструменту належного врядування, який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного, громадського і приватного секторах»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Впливати на створення функціонуючої національної системи МіО в Україні з формуванням необхідної законодавчої та інституційної бази;
 • Формування культури оцінювання та вплив на створення запиту щодо проведення оцінювання з боку держави, громадського та приватного секторів;
 • Проведення досліджень стану використання оцінювання у різних секторах, аналіз тенденцій;
 • Вироблення підходу до співпраці із державним сектором щодо розвитку оцінювання. Участь в громадських радах при Міністерствах;
 • Проведення зустрічей  із донорами щодо координації дій з розвитку спроможності до оцінювання в Україні;
 • Проведення щорічних національних конференцій з оцінювання.
НАУКОВА ПЛАТФОРМА Пріоритет №3 «Сприяти розвитку теорії і методології для проведення якісного оцінювання політик, програм та проектів»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Розробка глосарію термінів, переклад іноземних книжок з оцінювання, створення бібліотеки найкращих практик;
 • Розробка стандартів у сфері оцінювання та сприяння впровадженню сучасних методологій;
 • Розробка компетенцій фахівців з оцінювання;
 • Розробка методологічної бази оцінювання.
НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА Пріоритет №4 «Сприяти професійному розвитку у сфері оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Проведення тренінгів, вебінарів, семінарів, літніх шкіл, круглих столів для державних службовців, представників громадського, донорського та приватного секторів.
 • Створення внутрішньої електронної бібліотеки з різних аспектів оцінювання;

Проведення аналізу існуючих навчальних програм з оцінювання у вищих учбових закладах України, включення навчальних програм з оцінювання як обов’язкової в програму вищих учбових закладів.

КОММУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА Пріоритет №5 «Створити майданчик для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у сфері оцінювання»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Формування коммунікаційної стратегії УАО;
 • Створення та функціонування сайту УАО, розповсюдження  інформації щодо діяльності УАО в соціальних мережах та на Facebook;
 • Проведення щомісячних засідань для членів УАО (запрошення спікерів на засідання, винесення кейсів для обговорення), формування та розвиток тематичних груп та координація їх діяльності;
 • Популяризація оцінювання шляхом випуску щоквартального інформаційного вісника з оцінювання із кращими практиками проведення та успішними прикладами використання оцінювання для прийняття зважених управлінських рішень;
 • Створення та розповсюдження брошур та буклетів про діяльність УАО.
МІЖНАРОДНА ПЛАТФОРМА Пріоритет №6 «Розвивати співробітництво з міжнародними експертними мережами, організаціями та асоціаціями інших країн»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Участь в щорічних міжнародних конференціях (IPEN, AEA, EES), Skype конференцій з представниками інших асоціацій з оцінювання, використання можливостей EvalPartners для обміну міжнародним досвідом;
 • Реалізація спільних проектів з національними асоціаціями оцінювання для створення попиту на оцінювання та просування його викорастання.

ПЛАТФОРМА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УАО

Пріоритет №7 «Проводити діяльність пов’язану з досягненням місії, пріоритетів, цілей та завдань УАО»

Діяльність, направлена на досягнення цього пріоритету:

 • Створення Секретаріату УАО та забезпечння його постійної роботи;
 • Формування політики членства в УАО;
 • Проведення заходів щодо планування розвитку та діяльності УАО, формування внутрішньої корпоративної культури.
 1. III. ПЛАН ДІЙ НА 2014 РІК

Пріоритет Діяльність Період виконання Відповідальний/ Тематична група
1
№7 Переглянути стратегічний план УАО січень-лютий Катерина Столяренко, Наталя Якимчук
2
№7 Написання проектних пропозицій для отримання грантів та інституалізації Секретаріату УАО січень-грудень
Правління УАО та зацікавлені члени УАО
3
№4 Проведення тренінгового курсу «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм» лютий-березень
Лариса Пильгун, Ірина Кравчук, Катерина Столяренко, Ольга Щетініна, Алла Марченко
4
№3 Розробка стандартів оцінювання лютий-травень
Юлія Шапочка, Віталій Кучинський, Тетяна Нарчинська,
5
№5 Розробка сайту УАО лютий-червень
Ірина Озимок, Наталя Якимчук, Лариса Пильгун
6
№7 Обговорення стратегії членства в УАО березень-квітень
Наталя Якимчук, Ірина Кравчук, Катерина Столяренко
7
№6 Проведення Skype конференції з Польською Асоціацією Оцінювання березень
Наталя Якимчук, Ірина Кравчук
8
№2 Розробка концепції національної системи МіО березень-квітень
Катерина Столяренко, Наталя Якимчук
9
№5 Розробка комунікаційної стратегії УАО квітень-червень
Ірина Озимок
10
№7 Розробка плану фандрейзінгу квітень-травень
Катерина Столяренко
11
№3 Розробка глосарію з оцінювання вересень 2013 - травень 2014 Альона Горошко, Артем Мірошниченко, Ірина Озимок, Володимир Тарнай, Тетяна Нарчинська
12
№4 Проведення оцінки потреб щодо навчальних потреб серед представників УАО квітень-травень
Лариса Пильгун, Ольга Щетініна, Наталя Якимчук
13
№4 Вироблення підходу до просвітницьких та навчальних заходів УАО травень-червень
Лариса Пильгун, Ірина Кравчук
14
№2 Проведення Секції по МіО в рамках щорічної наукової конференції в НАДУ травень
Лариса Пильгун, Ірина Кравчук, Наталя Якимчук
15
№2 Розробка компетенцій фахівців з оцінювання травень-вересень
Катерина Столяренко, Наталя Якимчук
16
№1 Формування бази даних національних експертів червень-липень
Наталя Якимчук, Ганна Калита
17
№3 Створення внутрішньої електронної бібліотеки з різних аспектів оцінювання
Наталя Якимчук
18
№5 Регулярненне оновлення сайту УАО липень-грудень
Наталя Якимчук, Тетяна Нарчинська, Ірина Озимок
19
№2 Проведення Національної конференції з оцінювання листопад
Правління УАО
20
№5 Підготовка щорічного публічного звіту щодо діяльності УАО грудень
Наталя Якимчук

 1. IV. ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ (станом на березень 2014 року)

Назва тематичної групи Координатор
1
Оцінювання соціальних програм та проектів Алла Марченко
2
Оцінювання в державному секторі Ірина Кравчук
3
Оцінювання у сфері довкілля Надія Ложкіна
4
Термінологія з МіО Альона Горошко
5
Навчання з оцінювання Лариса Пильгун
6
Стандарти оцінювання Юлія Шапочка
7
Національна система МіО Катерина Столяренко