Кластер екомаркування

Висновки

Під час розроблення технічного звіту до проекту екокритерієв для продукції загального напряму та сектору біоекономіки, вивчено та проаналізовано сукупність напрямів діяльності НВО «Агронаукінформ», сконцентрованих за напрямами втілення регуляторних заходів, консалтингу і пре аудиту з екомаркування. Ці заходи мають забезпечити необхідні передумові щодо подолання технічних бар’єрів, на шляху зростання конкурентоспроможних національних підприємств, зокрема аграрохарчових, й підтримки ринкових ініціатив у сільськогосподарському та інших секторах економіки. Важливі переваги відпрацювання національної методології  консалтингу та пре аудиту є передумовою розширеного

Детальніше: Висновки

Вид екпертної діяльності в рамках платформи

Фахівці НВО задіяні у виконанні консалтингових та експертних робіт, по напрямах:

  • проведення екологічних експертиз;
  • оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
  • проведення екологічних аудитів;
  • розробка технологічних регламентів;
  • розробка екологічних стандартів та нормативів;
  • розробка нормативно-правових актів в сфері екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
  • лабораторні дослідження та виміри вмісту забруднюючих речовин на об’єктах;
  • інноваційні системи екомоніторингу з використанням даних дистанційних досліджень (ГІС).

Детальніше: Види експертної діяльності

Характеристика підприємства за напрямом консалтингу та пре аудиту щодо відповідності вимогам з екомаркування.

Приватне підприємство «НВО «Агронаукінформ» є незалежним від розробника, виробника, постачальника, споживача продукції у визначеній галузі екологічної сертифікації, та забезпечує незалежність керівництва і персоналу від будь-якого комерційного, фінансового та іншого впливу (зацікавленості, тиску), який міг би впливати на кінцеві результати попереднього експертного оцінювання, аудиту та наступної екологічної сертифікації.

НВО забезпечує конфіденційність інформації, отриманої під час проведення підготовки до екологічної сертифікації, що може становити комерційну або професійну таємницю.

Детальніше: Формування проекту з екологічного маркування

Технологічна схема підприємства

Природоохоронний профіль діяльності НВО «Агронаукінформ» з червня 2011 року перебуває в стадії розширення, згідно його місця у запровадженні національної системи з екомаркування продукції.

Екoмаркування на сьогодні є провідною світовою ознакою сприятливості товарів та послуг до біолого-географічного стану людини, та засвідчує найвищий рівень прозорості й екологічності виробничих процесів по всіх стадіях «життєвого циклу» продукції /сировина – виробництво – перевозка – переробка – зберігання – постачання – експлуатація - утилізація/.

Детальніше: Технологічна схема підприємства

Історія заснування кластеру екомаркування (екокластер)

Первинним організатором платформи виступило приватне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Агронаукінформ» зареєстроване у червні 2007 року, в м. Дніпропетровськ. Ініціативна група з визначення сфери його діяльності згуртувалась на основі спільних робіт з гармонізації міжнародних нормативно-правових актів за напрямом врегулювання природоохоронної діяльності в Україні, агрохарчового комплексу та біобезпеки, зокрема за правилами ЄС. В цих процесах були задіяні фахівці як агрохарчового напряму, так і сучасних систем моделювання провідних науково-навчальних закладів математичного профілю України. Методичні матеріали були представлені на міжнародних семінарах та конференціях АТЗТ «Агро-Союз»,  Сімекс-Канада, Асоціації культурного скотарства Дніпропетровщини, канадського проекту «Фарм», робочих нарадах в рамках Дніпропетровського аграрного університету, Інститутів і дослідних установ мережі УААН, структурних підрозділів Мінагрополітики.

Детальніше: Історія заснування кластеру екомаркування